Akademiden Atölyeler

atolye@nhkm.org.tr
0216 414 22 39

Sanatın Tarihine Bakarken

Profesör İnsel İnal yürütücülüğündeki atölyemiz 2 ay boyunca Dada ile Birinci Dünya Savaşı’nda başlayan muhalif ve yıkıcı ortamdan bugüne kadar birçok akım ve ekol hakkında bilgiler vererek, yaşam ve sanat ilişkisini tartışmaya açıyor. Çağdaş sanat külliyatını katılımcıları ile gözden geçiriyor.

Sanat fuarları, galeri ve müzelerde sergilenen yüz binlerce dolarlık eserleri nasıl anlamalı ve değerlendirmeli? Sanatın işlevleri nedir? Gerçekten kültürel dönüşümü sağlar mı, yoksa koleksiyoner veya işletmelerin üzerinden para kazandığı bir evrak mıdır?

Bu atölye sonunda katılımcı, çağdaş sanata belli ölçütler kullanarak nesnel bakabilmeyi öğrenir; izledikleri hakkında, eserin dönemine ait sosyal politik iklim göz önüne alarak değerlendirme yapabilmesi amaçlanır. Katılımcıların bağımsız sanat ve sanat tarihi konularında uzmanlaşma alanlarının önünü açar.

Ve en önemlisi sanatın yaşamı nasıl katlanır bir hale getirebileceğinin umudunu verir.

Atölye Yürütücüsü: İnsel İnal

Atölye talep doğrultusunda açılacaktır.

 

Objelerle İnsanlık Tarihi Atölyesi

objelerle_insanlik_tarihiDüşünce ve İnsanlık Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla bilim alanına önemli katkılar sağlamış, Nâzım Hikmet Akademisi eğitmenlerinden Alâeddin Şenel yürütücülüğündeki “Objelerle İnsanlık Tarihi” atölyesi başlıyor.

Biyolojik evrimden kültürel evrime, ilkel topluluktan uygar topluma, sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe, kent devletlerinden imparatorluklara doğru evrimin, Neolitik kültürler ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, Olmek, Maya, İnka, Aztek uygarlıklarının sekiz haftada ele alınacağı yoğunlaştırılmış bir İnsanlık Tarihi.

Atölye Yürütücüsü: Alâeddin Şenel

Başlangıç Tarihi: 24 Kasım 2016
Atölye Günleri: Her Perşembe 19.00 – 21.00
Toplam Süresi: 8 Hafta *

HAFTALIK PROGRAMLAR

1. Hafta
Biyolojik evrimden kültürel evrime
(Maddenin, canlının, insanın evrimi).
 
2. Hafta
İlkel topluluktan uygar topluma
(Paleolitik – Mezolitik – Neolitik kültürler; Avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçiş).
 
3. Hafta
Kent Devletlerinden imparatorluklara
(Çiftçi-çoban topluluklar, talan, yağma, haraç, vergi evreleriyle uygarlığın ve devletin kuruluşu).
 
4. Hafta
Sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe
(Analoji, tümdengelim, tümevarım mantıklarıyla kenttanrıcılık, çoktanrıcılık, çifttanrıcılık,
tektanrıcılık olarak ötedünyacı dinler; Öteyaşamcı Brahmacılık, Budacılık; İnsan kurbancı Amerika dinleri).
 
5. Hafta
Sümer’de uygar toplumun kuruluşu; Eski Dünya uygarlıkları
(İbrani, Hristiyan, İslam kültürleri).
 
6. Hafta
Klasik uygarlıklar (Yunan, Roma), Ortaçağ dinci uygarlıkları (İbrani, Hristiyan, İslam kültürleri).
 
7. Hafta
Haçlı akınları sonrası tarımcı feodal toplumdan kapitalist endüstri toplumlarına geçiş
(Ticaret devrimi, köleci kapitalizm, Kuzey ve Güney Amerika sınıflı toplumlarının temellerinin
döşenişi).
 
8. Hafta
Yeni Dünya (Amerika kıtaları), Neolitik kültürlerinden uygarlıklarına geçiş
(Kuzey Amerika Paleolitik, Neolitik kültürleri ve Orta ve Güney Amerika Olmek, Maya, İnka, Aztek uygarlıkları).

*Atölyeye haftalık katılım mümkündür.


  AKADEMİDEN ATÖLYELERE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Çocuk Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39   Çocuk Atölyelerimiz planlanmaktadır.     ÇOCUK ATÖLYELERİNE BAŞVURU FORMU …

X