Sosyal Bilimler Atölyeleri

[email protected]
0216 414 22 39

 

Objelerle İnsanlık Tarihi

Düşünce ve İnsanlık Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla bilim alanına önemli katkılar sağlamış Âlaeddin Şenel yürütücülüğündeki “Objelerle İnsanlık Tarihi” atölyesi başlıyor. 

Atölye, biyolojik evrimden kültürel evrime, ilkel topluluktan uygar topluma, sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe, kent devletlerinden imparatorluklara doğru evrimin, Neolitik kültürler ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, Olmek, Maya, İnka, Aztek uygarlıklarının sekiz haftada ele alınacağı yoğunlaştırılmış bir içeriğe sahip.

HAFTALIK PROGRAM

1. Hafta

Biyolojik evrimden kültürel evrime

(Maddenin, canlının, insanın evrimi).

2. Hafta

İlkel topluluktan uygar topluma

(Paleolitik – Mezolitik – Neolitik kültürler; Avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçiş).

3. Hafta

Kent Devletlerinden imparatorluklara

(Çiftçi-çoban topluluklar, talan, yağma, haraç, vergi evreleriyle uygarlığın ve devletin

kuruluşu).

4. Hafta

Sihirsel düşünüşten dinsel düşünüşe

(Analoji, tümdengelim, tümevarım mantıklarıyla kenttanrıcılık, çoktanrıcılık, çifttanrıcılık,

tektanrıcılık olarak ötedünyacı dinler; Öteyaşamcı Brahmacılık, Budacılık; İnsan kurbancı

Amerika dinleri).

5. Hafta

Sümer’de uygar toplumun kuruluşu; Eski Dünya uygarlıkları

(İbrani, Hristiyan, İslam kültürleri).

6. Hafta

Klasik uygarlıklar (Yunan, Roma), Ortaçağ dinci uygarlıkları (İbrani, Hristiyan, İslam kültürleri).

7. Hafta

Haçlı akınları sonrası tarımcı feodal toplumdan kapitalist endüstri toplumlarına geçiş

(Ticaret devrimi, köleci kapitalizm, Kuzey ve Güney Amerika sınıflı toplumlarının temellerinin

döşenişi).

8. Hafta

Yeni Dünya (Amerika kıtaları), Neolitik kültürlerinden uygarlıklarına geçiş

(Kuzey Amerika Paleolitik, Neolitik kültürleri ve Orta ve Güney Amerika Olmek, Maya, İnka, Aztek uygarlıkları)

 

Atölye Yürütücüsü: Alâeddin Şenel
Atölye Başlangıç Tarihi: 21 Aralık 2017
Atölye Günleri: Her Perşembe 19.00 – 21.00

 


Marksizm Atölyesi

Altı hafta sürecek atölye çalışmasında; Marksizm ve Marksistlerin 160 yıldır insanlığa çeşitli alanlarda neler kattıklarını hatırlayarak başlayacağız, ama sonra hızla Marksizmin arka planına, kaynaklarına, temel kavramlarına gireceğiz. 19. yüzyıl, yani Marksizmin klasik dönemi ile sınırlayacağımız çalışmaya katılmak isteyenlerin şimdiden Manifesto kitabını okumaları, Aydınlanma, Fransız devrimi, 19. yüzyıl siyasi tarihi üzerine bilgilenmelerini öneririz. Çalışmanın verimini arttırmak için bu altyapıya sahip olmak anlam taşıyacak. Tabii yetmeyecek ve altı hafta boyunca aşırı yoğun olmasa da sistemli bir okuma yapmaya hazır olması gerekecek katılımcıların. Bu kadarlık bir sürede olsa olsa genel çerçeve ve temel kavramlarla sınırlı bir çalışma yürütülebileceği, bunun ötesine geçilemeyeceği açık. O zaman bir tercihte bulunmak ve Marksizmin anlattıklarının neden “senin hikayen” olduğuna odaklanmak daha doğru oluyor. De te fabula narratur Marksist yöntemin anahtarıdır bir bakıma. Atölye süresini birkaç filmle renklendireceğiz. Marksizm atölyesini kısa bir aradan sonra Leninizm atölyesi ile sürdürmeyi umuyoruz.

 1. Marksistler… İnsanlığa ne kattılar?

Giriş niyetine marksizmin entelektüel ve maddi anlamda yarattığı kazanımlar. Nelerin önünü açtı? Dünya 150 yıldır neleri tartışıyor? Marksistler ne yaptı? Marksist bilim insanları, sanatçılar, liderler…

 1. Arka plan: Aydınlanma, sanayi, devrim

Ortaçağ dinselliğinden aydınlanmaya, feodal Avrupa’dan sanayi devrimine, krallıktan Fransız devrimine. Marksizmin üç kaynağı: İngiliz siyasal iktisadı, Fransız sosyalizmi, Alman felsefesi

Film: Vaatler ülkesi, Wajda

 1. Temel kavramlar: tarihsel olan, sınıfsal olan, görünür olmayan

Tarihsel süreç, değişim, ilerleme kavramları. İnsanın tanımına içkin sınıfsallık. Tarihin motoru olarak sınıf mücadeleleri. Her şey göründüğü gibi olsaydı – Kapitalist sömürü, artı-değer. Yabancılaşma

 1. Yapı ile üstyapı

Yapı veya temel kavramlaştırması – toplumsal harekette nedensellik. Bir sonuç olarak üstyapılar nasıl belirlenir, neyi nasıl etkiler? Marx’ın ihmali derken…

Film: Varennes gecesi, Scola

 1. Devrim nedir?

Üretici güçlerin gelişimi ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkiden doğan haliyle devrim. Sınıflar mücadelesinin ürünü olarak devrim. Krizler ve devrimler. Devrim yapılır mı?

 1. Marx’tan sonra…

19. yüzyıl işçi hareketinin gelişimi. Enternasyonaller. Sosyal-demokrasi. Gelmeyen devrim. Yenilen devrim. Merkezi gezinen devrim.

Film: Genç Marx, Peck

 

Atölye Yürütücüsü: Aydemir Güler
Atölye Başlangıç Tarihi: 14 Kasım 2017
Atölye Günleri: Her Salı 20.00 – 21.30

*Atölye kontenjanımız dolmuştur.

 


Bilim ve Sanat Üzerinden Tarihi Okumak

Atölyenin amacı Antik Dönem’den bu yana Tarihin önemli kırılma noktalarında bilim ve sanatın geçirdiği değişimi ve ilerlemeyi kronolojik bir şekilde, ağırlıklı olarak Avrupa tarihi üzerinden zaman zaman batı-doğu ekseninde ele alarak büyük resmi görmeye çalışmaktır. Atölyede geçmiş ve günümüz arasında bir köprü kurarak bilim ve sanat örgüsünde insanlığın kültürel dönüşümünü tartışmaya açmaya, günümüzde hala tartışma konusu olan Evrim Teorisi, muhafazakârlık ve inanç siyaseti tartışmalarını, çağdaş bilim ve sanat ekseninde, eleştirel bir yaklaşım üzerinden tarihsel kökenleriyle birlikte, bugünün konjonktürü üzerinden okumaya çalışılacaktır.

 1. Hafta: Tarih Öncesi Dönem, Mitler ve Doğa İlişkisi
 2. Hafta: Tarım Kültüründe Bilim ve Sanatın Başlangıcı
 3. Hafta: Eski Uygarlıklarda ve Özellikle Antik Yunan Site Devletlerinde Bilim ve Sanata Bakış
 4. Hafta: Ortaçağ Skolastik Düşüncesinin Bilim ve Sanata Etkisi
 5. Hafta: Birinci Aydınlanma Dönemi; Rönesans ve Reform Hareketleri
 6. Hafta: 17. yy Bilimsel Devrim ve Barok Sanatı
 7. Hafta: 18. yy Aydınlanma Dönemi’nde Sanat ve Bilim
 8. Hafta: 21. yy Günümüz Bilim ve Sanatı, Toplumcu Bilim ve Sanat Okur-Yazarlığı

Atölye Yürütücüleri: Filiz Arıöz – Lütfiye Bozdağ
Atölye Başlangıç Tarihi: 3 Kasım 2017
Atölye Günleri: Her Cuma 19.30 – 21.30

 


  SOSYAL BİLİMLER ATÖLYELERİNE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Çocuk Atölyeleri

[email protected] 0216 414 22 39 Takımyıldızlar Atölyesi Andromeda, Cepheus, Orion, Ursa Major, Scorpius, Gemini, Leo, …

X
X